PanCert1PanCert4PanCert2PanCert3PanCert5

Aktuella dokument, PEFC-standard

SWE 001: Svenskt PEFC Certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEFC certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.

SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard.
Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av tre delstandarder; Skogsskötselstandard, Miljöstandard och Social standard. Det är detta dokument som är viktigast för dig som skogsägare.

SWE 004: Krav vid Gruppcertifiering.
Dokumentet beskriver kraven som ställs på paraplyorganisationer och gruppmedlemmar vid gruppcertifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer.