PanCert 2017-1PanCert 2017-2PanCert 2017-3PanCert 2017-4PanCert 2017-5

Aktuella dokument, PEFC-standard

SWE 001:4 Svenskt PEFC Certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEFC certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.

SWE 002:4 Svensk PEFC Skogsstandard.
Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av tre delstandarder; Skogsskötselstandard, Miljöstandard och Social standard. Det är detta dokument som är viktigast för dig som skogsägare.

SWE 004:4 Krav vid Gruppcertifiering.
Dokumentet beskriver kraven som ställs på paraplyorganisationer och gruppmedlemmar vid gruppcertifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer.