PanCert 2017-1PanCert 2017-2PanCert 2017-3PanCert 2017-4PanCert 2017-5

Organisation

PanCert AB är ett helägt dotterbolag till Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. med egen styrelse. Verksamhetens leds av en ledningsgrupp bestående av VD, certifieringsansvarig samt representant från sågverken.

Ansvar och befogenheter
VD har det övergripande ansvaret för PanCert ABs hela verksamhet. Redovisar verksamheten inför PanCert ABs styrelse. VD har de befogenheter som krävs för att bedriva verksamheten.

Samordningsfunktionen ansvarar för att de i avtal uppgjorda uppgifterna utförs. Befogenheter fastställs och dokumenteras i samråd med VD. Administrationen är en servicefunktion till VD.