PanCert 2017-1PanCert 2017-2PanCert 2017-3PanCert 2017-4PanCert 2017-5

Kontakt / Förfrågan

Vid förfrågan om en viss fastighetsägare/fastighet har ett giltigt skogsbrukscertifikat vänd er till:

PanCert AB
Box 37
551 12 Jönköping
Tel: 036-34 30 00

Besöksadress: Skolgatan 4, JönköpingAnn-Louise Backtén
Tel: 036-34 30 00
Mobil: 070-055 25 24
al.backten@sagisyd.se

Per-Arne Nordholts
Tel: 036-34 30 01
Mobil: 070-483 15 00
perarne.nordholts@sagisyd.se

Tony Axelsson

Mobil: 070-653 64 27
tony.axelsson@sagisyd.se

Göran Karlsson
Tel: 036-34 30 02
Mobil: 070-583 40 98
goran.karlsson@sagisyd.se